Możliwości dawane do dyspozycji konsumentom a propozycja księgarni na miejscu