Odrobinę sentymentalnie odnośnie nowoczesnych technologii